X appاپلیکیشن اندروید سفریابی دریافت
تور اروپا /

تور اکراین

به روز رسانی : ۱۷ خرداد ۱۳۹۶
چیدمان :
مرتب سازی :
مبدامقصدمدتهتل قیمتتاریخ تورشرکت مسافربریآژانس
تور کیف خرداد ۹۶ که از مجموعه تور اکراین در تاریخ 26 خرداد 1396 برگزار می شود تهران کیف 6 شب
bratislava kiev
B.B با صبحانه
2,700,000 تومان 26 خرداد 1396 UM Airlines پرین پرواز پارسهجزییات تور

تور کیف خرداد تا تیر ۹۶ که از مجموعه تور اکراین در تاریخ 19 خرداد 1396 برگزار می شود تهران کیف 6 شب
premier lybid
B.B با صبحانه
2,690,000 تومان اعتبار تا 30 تیر 1396 UM Airlines آسمان پرستارهجزییات تور

تور کیف خرداد تا تیر ۹۶ که از مجموعه تور اکراین در تاریخ 19 خرداد 1396 برگزار می شود تهران کیف 6 شب
bratislava kiev
B.B با صبحانه
2,890,000 تومان اعتبار تا 30 تیر 1396 UM Airlines آسمان پرستارهجزییات تور

تور کیف خرداد تا تیر ۹۶ که از مجموعه تور اکراین در تاریخ 19 خرداد 1396 برگزار می شود تهران کیف 6 شب
ukraine kiev
B.B با صبحانه
3,290,000 تومان اعتبار تا 30 تیر 1396 UM Airlines آسمان پرستارهجزییات تور

تور کیف-اودسا اردیبهشت ۹۶ که از مجموعه تور اکراین در تاریخ 29 اردیبهشت 1396 برگزار می شود تهران کیف
اودسا
3 شب
3 شب
khreschatyk kiev
B.B با صبحانه
uno design
B.B با صبحانه
4,400,000 تومان اعتبار تا 29 اردیبهشت 1396 UM Airlines پرین پرواز پارسهجزییات تور

تور کیف-اودسا اردیبهشت ۹۶ که از مجموعه تور اکراین در تاریخ 29 اردیبهشت 1396 برگزار می شود تهران کیف
اودسا
3 شب
3 شب
president hotel kiev
B.B با صبحانه
mozart odessa
B.B با صبحانه
4,600,000 تومان اعتبار تا 29 اردیبهشت 1396 UM Airlines پرین پرواز پارسهجزییات تور

تور کیف-اودسا اردیبهشت ۹۶ که از مجموعه تور اکراین در تاریخ 29 اردیبهشت 1396 برگزار می شود تهران کیف
اودسا
3 شب
3 شب
khreschatyk kiev
B.B با صبحانه
duke odessa
B.B با صبحانه
4,700,000 تومان اعتبار تا 29 اردیبهشت 1396 UM Airlines پرین پرواز پارسهجزییات تور

تور کیف-اودسا اردیبهشت ۹۶ که از مجموعه تور اکراین در تاریخ 29 اردیبهشت 1396 برگزار می شود تهران کیف
اودسا
3 شب
3 شب
premier palace kiev
B.B با صبحانه
resort spa nemo
B.B با صبحانه
6,400,000 تومان اعتبار تا 29 اردیبهشت 1396 UM Airlines پرین پرواز پارسهجزییات تور

تور کیف-اودسا اردیبهشت ۹۶ که از مجموعه تور اکراین در تاریخ 29 اردیبهشت 1396 برگزار می شود تهران کیف
اودسا
3 شب
3 شب
premier rus
B.B با صبحانه
black sea risheliyevskaya
B.B با صبحانه
3,800,000 تومان اعتبار تا 29 اردیبهشت 1396 UM Airlines پرین پرواز پارسهجزییات تور

تور کیف-اودسا اردیبهشت ۹۶ که از مجموعه تور اکراین در تاریخ 29 اردیبهشت 1396 برگزار می شود تهران کیف
اودسا
3 شب
3 شب
ukraine kiev
B.B با صبحانه
wall street odessa
B.B با صبحانه
3,900,000 تومان اعتبار تا 29 اردیبهشت 1396 UM Airlines پرین پرواز پارسهجزییات تور

تور کیف اردیبهشت ۹۶ که از مجموعه تور اکراین در تاریخ 29 اردیبهشت 1396 برگزار می شود تهران کیف 6 شب
khreschatyk kiev
B.B با صبحانه
3,800,000 تومان اعتبار تا 29 اردیبهشت 1396 UM Airlines پرین پرواز پارسهجزییات تور

تور کیف اردیبهشت ۹۶ که از مجموعه تور اکراین در تاریخ 29 اردیبهشت 1396 برگزار می شود تهران کیف 6 شب
president hotel kiev
B.B با صبحانه
4,200,000 تومان اعتبار تا 29 اردیبهشت 1396 UM Airlines پرین پرواز پارسهجزییات تور

تور کیف اردیبهشت ۹۶ که از مجموعه تور اکراین در تاریخ 29 اردیبهشت 1396 برگزار می شود تهران کیف 6 شب
premier palace kiev
B.B با صبحانه
5,900,000 تومان اعتبار تا 29 اردیبهشت 1396 UM Airlines پرین پرواز پارسهجزییات تور

تور کیف اردیبهشت ۹۶ که از مجموعه تور اکراین در تاریخ 29 اردیبهشت 1396 برگزار می شود تهران کیف 6 شب
bratislava kiev
B.B با صبحانه
2,700,000 تومان اعتبار تا 29 اردیبهشت 1396 UM Airlines پرین پرواز پارسهجزییات تور

تور کیف اردیبهشت ۹۶ که از مجموعه تور اکراین در تاریخ 29 اردیبهشت 1396 برگزار می شود تهران کیف 6 شب
premier rus
B.B با صبحانه
2,900,000 تومان اعتبار تا 29 اردیبهشت 1396 UM Airlines پرین پرواز پارسهجزییات تور

تور کیف اردیبهشت ۹۶ که از مجموعه تور اکراین در تاریخ 29 اردیبهشت 1396 برگزار می شود تهران کیف 6 شب
ukraine kiev
B.B با صبحانه
3,100,000 تومان اعتبار تا 29 اردیبهشت 1396 UM Airlines پرین پرواز پارسهجزییات تور

تور کیف اردیبهشت ۹۶ که از مجموعه تور اکراین در تاریخ 29 اردیبهشت 1396 برگزار می شود تهران کیف 6 شب
dnipro kiev
B.B با صبحانه
3,400,000 تومان اعتبار تا 29 اردیبهشت 1396 UM Airlines پرین پرواز پارسهجزییات تور